Wednesday, May 28, 2008

Orang

Orang yang cerdas ialah orang yang takwa
Orang yang dungu ialah orang yang derhaka
Orang yang dusta ialah orang yang khianat
Orang yang benar ialah orang yang dipercayai

No comments: