Thursday, July 17, 2008

Budaya Ilmu

RASULULLAH bersabda yang bermaksud: "Para ulama itu adalah pewaris para Nabi." – (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan Tarmizi)
Firman Allah yang bermaksud: "Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan Khalifah di bumi ini."– (Surah al-Baqarah, ayat 30)
Sebagai khalifah, kita bertanggungjawab menguruskan bumi untuk kebaikan manusia, haiwan, alam sekitar dan planet lain yang berkaitan. Justeru, ia memerlukan penguasaan ilmu pengetahuan supaya amanah dapat dilaksanakan dengan berkesan.
Jadikanlah usaha menuntut serta menguasai ilmu sebagai warisan generasi kita. Menuntut ilmu perlu menjadi budaya setiap individu, keluarga, masyarakat dan negara untuk mencapai kecemerlangan di dunia dan akhirat.

No comments: