Wednesday, June 18, 2008

Kursus Kesedaran Akta OSHA 1994

Saya telah berpeluang menghadiri kursus kesedaran Akta Kesihatan dan Keselamatan Pekerjaan 1994 anjuran bersama Bahagian Sumber Manusia dan Budiman Research & Training Sdn. Bhd.

Menarik!

Syabas kepada penceramahnya, Puan Zalina Zainal Abidin yang begitu mantap dalam berkongsi ilmu dengan kami, para peserta kursus.

Kami dibahagikan kepada beberapa kumpulan yang mengandungi antara 5-7 peserta. Jadi, sebahagian masanya, kami mendengar dengan penuh penghayatan ceramah yang disampaikan, dan sebahagiannya lagi dengan aktiviti berkumpulan.

Antara intipati kursus adalah tentang prosedur P-D-C-A yang mewakili Plan, Do, Check and Action. Selain itu, ada juga prosedur S-M-A-R-T yang mewakili:
S - specific
M - measurable
A - achievable
R - reliable
T - tractable

Para peserta juga didedahkan dengan mengenalpasti hazard dan jenis-jenis hazard. Terdapat 7 jenis hazard iaitu:
1. Hazard fizikal
2. Hazard mekanikal
3. Hazard jatuh
4. Hazard kimia
5. Hazard biologi
6. Hazard ergonomik
7. Hazard psikosial

Pada penghujung kursus, berlangsung majlis penutup dan sesi penyamnpaian sijil kursus kepada semua peserta.

Kesimpulannya, kursus ini amat berkesan dan sesuai dilaksanakan kepada para pekerja. Penceramahnya juga dapat menarik minat dan perhatian peserta semasa mengikuti kursus. Diharap kursus seumpama ini dapat diteruskan lagi pada masa hadapan.

No comments: